GIỚI THIỆU

Savavina là công ty sản xuất các chế phẩm sinh học , tư vấn và lắp đặt các hệ thống canh tác theo cả phương thức  truyền thống lẫn canh tác công nghệ cao theo tiêu chí TAM SINH: Sinh Thực, Sinh cảnh, Sinh thái.

Công ty Savavina tiên phong dẫn đầu trong sản xuất chế phẩm sinh học đưa môi trường canh tác về với tự nhiên, phục vụ phát triển bền vững.

Đơn vị tiên phong trong hoạt động kết nối giữa sản xuất – khoa học – thị trường tiêu thụ

                                                                                                              Xem thêm

CÂY TRỒNG

VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐẤT

…Sở dĩ như vậy vì đất nói chung và trong đất trồng trọt nói riêng có ,một khối lượng chất hữu cơ.Đó là nguồn thức ăn cho các nhóm vi sinh vật dị dưỡng, ví dụ như các nhóm vi sinh vật các hợp chát các bon hữu cơ.

Xem thêm

VẬT NUÔI

VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG CHĂN NUÔI

…Sở dĩ như vậy vì đất nói chung và trong đất trồng trọt nói riêng có ,một khối lượng chất hữu cơ.Đó là nguồn thức ăn cho các nhóm vi sinh vật dị dưỡng, ví dụ như các nhóm vi sinh vật các hợp chát các bon hữu cơ.

Xem thêm

SẢN PHẨM

THEO DÕI CHÚNG TÔI